MTU Aero Engines Polska

Podczas tego wyjazdu zapoznaliśmy się z profilem działalności tej jednej z największych i najbardziej znaczących firm zrzeszonych w ramach Doliny Lotniczej. Zostaliśmy oprowadzeni po hali produkcyjnej oraz biurach konstrukcyjnych. Spotkanie to zapoczątkowała stałą współpracę naszej organizacji z firma MTU Aero Engines Polska.