Czym jest Euroavia?

EUROAVIA (European Association of Aerospace Students) to stowarzyszenie zrzeszające studentów lotnictwa z 45 uniwersytetów z 23 krajów europejskich. 

Głównymi celami organizacji jest pogłębienie zainteresowania branżą lotniczą oraz rozwój umiejętności zdobywanych podczas studiów poprzez różnorodne projekty techniczne, udział w zawodach naukowych na całym świecie, ułatwienie studentom kontaktu z firmami z branży lotniczej, integracja pomiędzy grupami lokalnymi.

 EUROAVIA Rzeszów jest jedną z grup lokalnych międzynarodowej organizacji studenckiej EUROAVIA. Działa na zasadzie koła naukowego przy Katedrze Awioniki i Sterowania na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. W chwili obecnej zrzesza ponad 80 członków. Organem koordynującym 
jest Zarząd składający się z 5 osób na czele z Prezesem. Pozostali członkowie zarządu spełniają powierzone im w trakcie wyborów funkcje objęte statutem Koła Naukowego. Opiekunem koła jest mgr inż. Piotr Szczerba.

EUROAVIA Rzeszów jest jednym z najaktywniejszych i największych kół naukowych na Politechnice Rzeszowskiej, a działalność lokalna oraz międzynarodowy charakter powodują, że jest ona także rozpoznawalna pomiędzy studentami oraz firmami branży lotniczej.