Nowy Zarząd został wybrany

Nowy Zarząd prezentuje się w następującym składzie:


Prezes: Mateusz Rakieć
Sekretarz: Dawid Bujnicki
Skarbnik: Aleksandra Kwiecień
Public Relations Member: Anna Żmudka
International Contact Member: Michał Stąpor

Gratulujemy i życzymy sukcesów!