Wybory do Zarządu K.N. EUROAVIA Rzeszów

OBWIESZCZENIE WYBORCZE

KOŁA NAUKOWEGO EUROAVIA RZESZÓW

 

         Dnia 9 kwietnia 2015r., o godzinie 18:00, w sali L-148, odbędą się wybory na stanowisko przewodniczącego zarządu, sekretarza, skarbnika, koordynatorów różnych sekcji   i przedstawiciela działu PR Koła Naukowego EUROAVIA Rzeszów. Kandydaci, na powyższe stanowiska, są zobowiązani do zgłoszenia swoich kandydatur do 2 kwietnia 2015r.

OSOBY MOGĄCE KANDYDOWAĆ NA POSZCZEGÓLNE STANOWISKA

 

  1. Na stanowisko przewodniczącego zarządu mogą kandydować jedynie osoby, które pełniły funkcje w poprzednim zarządzie minimalnie przez pięć miesięcy. Uczestniczyły w kongresie międzynarodowym. Działali aktywnie na rzecz koła bez żadnych przerw minimalnie jeden rok, oraz zorganizowali minimalnie dwa wydarzenia lokalne związane z działalnością Koła.
  2. Na stanowisko sekretarza mogą kandydować osoby, które aktywnie udzielały się na rzecz Koła, zorganizowały jedno wydarzenie lokalne związane z działalnością Koła. Są członkami koła bez żadnych przerw minimum osiem miesięcy przed wyborami.
  3. Na stanowisko skarbnika mogą kandydować osoby, które aktywnie udzielały się na rzecz Koła, zorganizowały jedno wydarzenie lokalne związane z działalnością Koła. Są członkami koła bez żadnych przerw minimum osiem miesięcy przed wyborami, oraz starały się współpracować blisko ze skarbnikiem Koła.
  4. Na pozostałe stanowiska w zarządzie, mogą kandydować członkowie Koła, którzy aktywnie udzielali się w projektach i wydarzeniach lokalnych, oraz są członkami koła minimum sześć miesięcy przed wyborami.
  5. W przypadku zgłoszeń kandydatów nie spełniających jedynie wymagań okresowych bycia członkiem koła, kandydatura zostaje poddana dyskusji przez Zarząd Koła                       i Opiekuna Naukowego, którzy mogą wyrazić zgodę na kandydaturę danego członka Koła.

Zgłoszenia można wysyłać na adres ea.rzeszow@gmail.com.

 

Przypominamy, że zgodnie ze statutem, prawo głosu przysługuje każdemu członkowi, który należy, w dniu wyborów, minimum 4 miesiące do koła naukowego EUROAVIA Rzeszów. Pragniemy również zauważyć, że zgodnie ze Statutem, udział w wyborach jest obowiązkowy.