Spotkanie z przedstawicielami MTU Aero Engines

W środę, 14. stycznia odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy MTU Aero Engines produkującej części do silników lotniczych. 

To wspaniała okazja dla osób zainteresowanych podjęciem pracy we wspomnianej firmie - zostaną przedstawione możliwości zatrudnienia i praktyk, możecie również przygotować swoje CV i przekazać je przedstawicielom.

Zostanie także przedstawiona prezentacja "Od mesu do sukcesu", traktująca o Metodzie Elementów Skończonych (http://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_elementów_skończonych)

Gorąco zachęcamy do przybycia!