Podsumowanie Parady Robotów- Droniada 2017

     Scenariusz tegorocznych zawodów zakładał wykorzystanie dronów w akcji ratunkowej po przejściu huraganu, który miał zniszczyć domostwa w promieniu 900m. Poszukiwanych było 10 ofiar huraganu, oznaczonych przez bikony (nadajniki bluetooth), emitujące odpowiedni sygnał: RED- niezbędna natychmiastowa ewakuacja, YELLOW- pilna ewakuacja, GREEN- zalecany nadzór oraz BLACK- zgon. Zadaniem drużyn było odnalezienie wszystkich dziesięciu ofiar i podanie współrzędnych geograficznych ich lokalizacji, odebranie nadawanych przez bikony statusów oraz sfotografowanie lub przeprowadzenie transmisji z ewakuacji jednej, wybranej przez organizatorów ofiary. Punktowany był czas wykonania zadania (max. 30 minut) oraz dokładność.

     Drużyna z naszego Koła- Team Euroavionic, przygotowania do zawodów rozpoczęła początkiem marca. Pierwszym zadaniem były kwalifikacje do Droniady, które zakończyliśmy z pierwszą lokatą. Nasza prezentacja z koncepcją działania i nowatorskie rozwiązania okazały się być poza zasięgiem pozostałych drużyn. Następnie rozpoczęło się programowanie i budowa samych dronów. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczej przy pomocy trzech współpracujących wielowirnikowców.

     Pomimo niesprzyjającej pogody, niedostatecznego treningu i przyspieszonych zawodów, udało nam się sprawdzić nasze pomysły i rozwiązania technologiczne w praktyce. Udowodniliśmy sprawność naszego autorskiego systemu lokalizacji bikonów. Wykorzystaliśmy trzy wielowirnikowce wyposażone w trzy helikalne anteny kierunkowe własnej produkcji, podwieszone na zaprojektowanym przez nas i wydrukowanym przez Studenckie Koło Naukowe Szybkiego Prototypowania i Wzornictwa Przemysłowego gimbalu, były stabilizowane względem horyzontu. Dwa oddzielne algorytmy: estymacji położenia (znaczniki B) oraz wizualizacji sygnału (półprzeźroczyste okręgi) pozwalały na wzajemne potwierdzanie poprawności wskazań. Każdy operator miał na wizji nałożony wskaźnik namiarowy (OSD). 

     Nasz autorski system okazał się być najdokładniejszym i najbardziej wiarygodnym spośród wszystkich zaprezentowancyh podczas zawodów. Choć nie stanęliśmy na podium, kontynuujemy pracę nad projektem.  Dostrzegamy jego potencjał choćby w lokalizowaniu nadajników wbudowanych w urządzenia typu smartphone.

Tak wyglądały przygotowania:

galeria