Wybory do zarządu K.N. Euroavia Rzeszów

 Ogłaszamy, że wybory do nowego Zarządu na rok akademicki 2017/18 odbędą się w środę, 24.05.2017r, o godz. 18:00.
Wybrane zostaną osoby na stanowiska:
-Prezesa,
-Sekretarza,
-Skarbnika,
-Public Relations Member,
-International Contact Member.

Kandydaci są zobowiązani do zgłoszenia swojej kandydatury wraz z programem wyborczym najpóźniej 7 dni przed datą wyborów, wysyłając swoje zgłoszenie na adres ea.rzeszow@gmail.com.

Dn. 17.05.2017r. o godz. 18:00 zostanie odczytana ordynacja wyborcza.

Jednocześnie przypominamy, że uczestnictwo w wyborach jest obowiązkiem każdego członka według Statutu Koła, a prawo czynne i bierne mają osoby, będące członkami przez min. 4 miesiące.