Wyjazd naukowy do PZL Mielec

Dokładny plan:

10.00 – prezentacja PZL,
10.30 – prezentacja inżynieryjna (piszcie w komentarzach, jakie zagadnienia Was najbardziej interesują),
11.30 – prezentacja HR,
12.00 - zwiedzanie fabryki,
13.00 - pożegnanie.

Przewidywany koszt wyjazdu to 15 zł. Liczba miejsc ograniczona, członkowie EUROAVII jak zawsze mają pierwszeństwo!

Prosimy o ponowne przesłanie zgłoszeń do Grzegorza Mazurkiewicza na e-mail: mazurkiewiczgrzegorz@yahoo.pl 
W zgłoszeniu obowiązkowo powinno się znaleźć:

imię, 
nazwisko, 
miejsce urodzenia, 
narodowość, 
dokument, jakim będziecie się legitymować (dowód osobisty/paszport)